28
september
20:15 — 21:30

Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Beste leden en ouders van leden,

Graag nodigen we jullie uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op dinsdag 28 september 2021. De vergadering wordt gehouden in ons clubhuis ”D’n Doorloop” op Sportpark de Brand. Inloop vanaf 20.15 uur. Het formele deel van de ALV begint om 20.30 uur.

We verzoeken jullie rekening te houden met de geldende corona maatregelen. Lees het protocol hier.

We zijn aan het kijken of er ook online ingebeld kan worden, hierover later meer.

Agenda

  1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter
  2. Huldiging van leden
  3. Goedkeuring notulen ALV seizoen 2020-2021
  4. Update van bestuur en commissies
  5. Financiën: jaarrekening en verslag kascommissie, begroting en de benoeming van de leden van de kascommissie.
  6. Verkiezingen en vacatures bestuur
  7. Sponsorcommissie: Samenwerking Deventrade + lancering clubcollectie
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

De notulen van de vorige ledenvergadering lees je hier.

Hopelijk zien we jullie 28 september!

Namens het bestuur, Diederik Tibosch

Gegevens

Datum:
28 september 2021
Tijd:
20:15 - 21:30