22
september
20:30 — 22:00

Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Beste leden en ouders van leden,

Graag nodigen we jullie uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op dinsdag 22 september 2020. De vergadering wordt gehouden in ons clubhuis ”D’n Doorloop” op Sportpark de Brand. Inloop vanaf 20.15 uur. Het formele deel van de ALV begint om 20.30 uur.

We verzoeken jullie rekening te houden met de geldende corona maatregelen. Lees het protocol hier.

Agenda

  1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter
  2. Huldiging van leden
  3. Goedkeuring notulen ALV seizoen 2019-2020
  4. Update van bestuur en commissies
  5. Financiën: jaarrekening en verslag kascommissie, begroting en de benoeming van de leden van de kascommissie.
  6. Verkiezingen en vacatures bestuur
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

De notulen van de vorige ledenvergadering vind je op de website:

Notulen ALV 2018-2019

Hopelijk zien we jullie 22 september!

Namens het bestuur, Diederik Tibosch

Gegevens

Datum:
22 september 2020
Tijd:
20:30 - 22:00
Lees hier onze: Statuten of ons Huisregelement

Ontwerp: BigBird, creative studio / Realisatie: DeeWeeDee