27
september
20:30
D’n doorloop
Laden Evenementen

Beste leden en ouders/verzorgers van leden,

Graag nodigen we jullie uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op dinsdag 27 september 2022. De vergadering wordt gehouden in ons clubhuis ”D’n Doorloop” op Sportpark de Brand. Inloop vanaf 20.15 uur. Het formele deel van de ALV begint om 20.30 uur.

Agenda

  1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter
  2. Huldiging van leden
  3. Goedkeuring notulen ALV seizoen 2021-2022
  4. Update van bestuur en commissies
  5. Financiën: jaarrekening en verslag kascommissie, begroting en de benoeming van de leden van de kascommissie.
  6. Verkiezingen en vacatures bestuur
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

De notulen van de vorige ledenvergadering lees je hier.

Hopelijk zien we jullie 27 september!

Met vriendelijke groet namens het bestuur

Gegevens

Datum:
september 27
Tijd:
20:30