Korfbal is een fantastische sport. Met zijn allen dragen we de verantwoordelijkheid om dit zo te houden. De liefde voor de bal en het spelletje staat voorop. Zonder respect is er dan ook geen korfbal. Ook voor een scheidsrechter staat de liefde voor het spel voorop. Een scheidsrechter fluit immers ook voor zijn plezier. Wat veel mensen niet beseffen is dat scheidsrechters veel moeite doen voor hun hobby. Elke scheidsrechter bereidt zich voor op de wedstrijd die hij/zij gaat fluiten. Door die voorbereidingen zorgen de scheidsrechters er voor dat ze de wedstrijd zo goed en zo neutraal mogelijk kunnen leiden.

BMC verwacht dat leden en toeschouwers respectvol omgaan met elkaar en dus ook de scheidsrechter. Zonder scheidsrechter namelijk geen wedstrijd. Wat verwachten wij:

  1. Respecteer de regels van de sport
  2. Respecteer de mede- en tegenstander binnen de sport
  3. Behandel alle leden (ook tegenstanders) gelijkwaardig
  4. Gebruik geen geweld bij de sport (fysiek, mentaal en verbaal)
  5. Samen staan voor fairplay
  6. Bedank de scheidsrechter altijd na de wedstrijd
CategoryAlgemeen
Lees hier onze: Statuten of ons Huisregelement

Ontwerp: BigBird, creative studio / Realisatie: DeeWeeDee