Informatie paasactie BMC!

Niet IK, niet JIJ, maar WIJ maker er samen weer een succes van!

Dit jaar is de opzet van de paasactie hetzelfde als vorig jaar. Onderstaand een toelichting op de bedoeling en het verloop van de actie. Vanaf deze week worden de mapjes met bestelformulieren op een trainingsavond  (zaal) uitgereikt.

De verkoop vindt plaats in eigen kring ( familie, vrienden, buren) aangevuld met je eigen straat of in je eigen buurt. Deze wordt door de commissie aan je toegewezen en staat op het formulier vooraan in je mapje met bestelformulieren. Extra bestelformulieren vindt je op de site.

Je mag bij familie, vrienden en buren de  bestellingen noteren vanaf het moment dat je de bestelformulieren hebt ontvangen. Verkoop in de toegewezen straat(en) mag van 20 februari tot en met 3 maart 2018. De bestelling wordt pas betaald bij aflevering van de gekochte artikelen.

Maak je geen gebruik van de aan jou toegewezen straat dan vragen wij je om dit via onderstaand email adres te melden bij de organisatie. De straat kan dan aan iemand anders toegewezen worden.

Heb je niet voldoende bestellingen kunnen noteren in de aan jou toegewezen straat neem dan ook contact op met Ingrid vd Heijden. Zij kijkt dan of er een “terug gegeven straat” is die je alsnog kunt lopen.

Deelname is verplicht voor alle leden. De ouders van de E- pupillen ontvangen ook via mail een aanvullende instructie. Leden zijn verdeeld in vier categorieën met een minimaal te verkopen aantal artikelen.

  • F en E teams               7 artikelen per persoon
  • C en D teams              10 artikelen per persoon
  • B en A teams              12 artikelen per persoon
  • Senioren/recreanten teams 14 artikelen per persoon

Voor gezinnen met drie of meer deelnemende leden thuiswonend gelden aangepaste aantallen. Hiervoor kun je contact opnemen met Ingrid vd Heijden via het onderstaand e-mailadres.

Bij het niet halen van de minimale verkoopaantallen betaal je een “persoonlijke bijdrage“ van € 2,50 per niet verkocht artikel. Deze regeling geldt vanaf de B teams en is unaniem goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering in 2015 en 2016 en nogmaals bekrachtigd in 2017.

Voor de beste verkoper onder de jeugdleden  is er een leuke prijs beschikbaar gesteld. Deze wordt uitgereikt op de seizoensafsluiting in mei 2018.

De ingevulde bestellijsten lever je in de korfbalkantine in op: donderdag 8 maart 2018 tussen 18.30 en 20.30 uur. Hiervoor is de paascommissie aanwezig.

Heb je geen bestellingen genoteerd dan lever je op deze datum ook je persoonlijke bijdrage in. Over het ophalen van de bestellingen volgt in die week nader bericht op de website!

Zijn er vragen of is er iets niet helemaal duidelijk, neem dan contact op met een van de commissieleden of mail naar paascommissie@kvbmc.nl

De paascommissie bestaat uit:

  • Ingrid v.d. Heijden , Aeolusstraat 6 Berlicum  06-51027676
  • Iris Tibosch, Sassenheimseweg 14 Berlicum 06-13841068
  • José Verhagen, Dorpsveld 14 Berlicum 06-53584993
  • Marjo van Gogh, Bleekeseweg 9 Vinkel      06-48640496
  • Nancy v.d. Steen, Dianastraat 38 Berlicum 06-14639901
Category2017-2018, Algemeen
Lees hier onze: Statuten of ons Huisregelement

Ontwerp: BigBird, creative studio / Realisatie: DeeWeeDee